Угода

Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту *.infobrok.net.ua/* (далі - «Сайт»).
1. Загальні умови
1.1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.
1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач вважається приєднаним до цієї Угоди.
1.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набувають чинності після закінчення 3 (Трьох) днів з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.
1.4. Деякі інформаційні матеріали та сервіси сайту доступні користувачам на комерційній основі, що потребує сплати. Прейскурант на головній сторінці у розділі * / price. *. Тарифи визначені у оптових та добових нормах відпуску. Користувач добровільно та самостійно, на свій розсуд формує обсяг придбання інформаційного сервісу. Повернення коштів за придбанну та невикористану інформацію і сервіс не передбачено.
2. Зобов'язання Користувача
2.1. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, у сфері інтелектуальної власності, авторські та суміжні права, тощо, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів Сайту.
2.2. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (одержання ліцензій) від правовласників.
2.3. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на сайт обов'язкове.
2.4. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України та загальноприйнятих норм моралі і моральності.
2.5. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.
2.6. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими можливими або виниклими втратами або збитками, пов'язаними з будь-яким змістом Сайту, реєстрацією авторських прав та відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними або отриманими через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.
2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має жодних зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.
3. Інші умови
3.1. Всі можливі спори, що пов'язані з цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
3.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрації Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.
3.3. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності інших положень Угоди.
3.4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права вжити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на які охороняються відповідно до законодавства матеріали Сайту.
Сплативши за послуги, що надає цей сайт, користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.


Також ознайомтеся з правилами відшкодування та конфіденційністю даних.

Set up a free site - Click now